Praktische info

Waar vinden de ingrepen plaats?

De ingrepen vinden plaats in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.
Het ziekenhuis is gelegen op een 6-tal km van Mechelen en is vlot bereikbaar met de auto of met de bus.

Hoe bereid ik me voor op een ingreep?

 • Bezorg ons vooraf alle informatie over uw gezondheidstoestand, voorgeschiedenis, allergieën... en meldt welke medicatie u neemt.
 • U kan best niet roken vanaf 4 weken voor tot 4 weken na een belangrijke ingreep. Nicotine vergroot duidelijk de kans op een slechtere wondgenezing en geeft aanleiding tot meer problemen van de luchtwegen bij een algemene verdoving.
 • Bij het plannen van een ingreep geef ik u vooraf alle praktische informatie mee. U verneemt welke onderzoeken aangewezen zijn (bv. bloedanalyse, mammografie), of u nuchter moet blijven en wat u moet meebrengen.
 • Ik laat u vooraf weten vanaf wanneer en welke medicatie u eventueel moet stopzetten voor de ingreep, en welke pijnstillers u achteraf mag nemen.
 • In het ziekenhuis is gsm-gebruik toegelaten en er is gratis draadloos internet.

Hoe gaat een opname in zijn werk?

 • De ingrepen gaan door in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.
 • De opname gebeurt meestal de ochtend van de dag van de ingreep zelf (om 7 uur), soms de avond voordien (om 17 uur).
 • U meldt zich aan via de afgesproken ingang en regelt eerst even de opname administratie aan het onthaal. Uw kamer is reeds gereserveerd.
 • Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundigen, die u verder begeleiden en informeren.
 • Ik ontmoet u steeds persoonlijk voor de ingreep plaatsvindt. Ik zal indien nodig met een stift op uw lichaam een operatietekening maken en enkele medische foto’s nemen.
 • Indien een volledige verdoving gepland is, maakt u voor de ingreep kort kennis met de anesthesist.

Wanneer mag ik terug naar huis?

 • Wanneer u naar huis kan, hangt af van de aard van uw ingreep.
 • Bij uw vertrek krijgt u nauwkeurige informatie mee over de nazorg en pijnmedicatie, controle-afspraken, en telefoonnummers waar u terecht kan bij ongerustheid of problemen.
 • Het wondverband zal meestal gewoon dicht blijven tot de volgende consultatie.
 • In het daghospitaal (zonder overnachting) is het ontslag voorzien rond 17-18 uur.
 • Na een volledige verdoving mag u de eerste 24 uur geen auto besturen en moet u de eerste nacht onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene doorbrengen.
 • Ook als de ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurde, kan u best niet zelf naar huis rijden.

Wat zijn de risico's van een ingreep?

 • Alle ingrepen beschreven op deze website zijn chirurgische ingrepen die ik frequent uitvoer. U wordt in optimale omstandigheden behandeld, maar er kunnen uiteraard nooit garanties gegeven worden voor een probleemloos resultaat.
 • Net als bij elke andere operatie kunnen zich, hoewel zeer zelden, verwikkelingen voordoen zoals bijvoorbeeld een nabloeding, infectie, allergische reacties, een vochtopstapeling, slechte wondgenezing of een abnormale littekenvorming, flebitis of embolen.
 • De narcose-risico’s zijn de laatste jaren sterk afgenomen en zijn uiterst klein in het Imeldaziekenhuis omdat alle nodige voorzorgen genomen worden.
 • De kans op ernstige verwikkelingen is daarom gelukkig erg klein.

Welke voorzorgen nemen we tegen het coronavirus?

Sinds het wereldwijde bestaan van Covid-19 kan een besmetting voor, tijdens, of na een raadpleging of ingreep nooit 100% uitgesloten worden. We volgen nauwlettend de instructies zoals opgelegd door de gezondheidsinstanties van de overheid.
U dient zelf ook uw verantwoordelijkheid te nemen. Indien u mogelijks Covid-19 symptomen heeft, moet u steeds onze afspraak uitstellen. Verwittig ons via telefoon of Email, en contacteer zo nodig de huisarts.

Kan ik rekenen op een tussenkomst van mijn ziekenfonds?

Tijdens de consultatie zal u vernemen of uw ziekenfonds tussenkomt in de kosten van de ingreep. De criteria voor tussenkomst zijn bepaald door de Belgische Wet, aan de hand van de RIZIV-lijst.
Soms is vooraf een goedkeuring door de adviserend arts van uw ziekenfonds nodig. In dat geval bezorg ik u het aanvraagformulier op de raadpleging.

Hoe worden esthetische ingrepen verrekend?

Sommige ingrepen komen niet in aanmerking voor tussenkomst door het ziekenfonds, en we noemen dit dan een zuiver esthetische ingreep. Sinds 2016 dient u voor een esthetische ingreep eveneens 21% BTW te betalen, behoudens enkele welomschreven uitzonderingen. Tijdens de raadpleging krijgt u gedetailleerde informatie over alle prijzen en kosten van de ingreep.

Kan ik rekenen op tussenkomst van mijn hospitalisatieverzekering?

Voor de zuiver esthetische ingrepen kan u niet rekenen op tussenkomst van uw hospitalisatieverzekering.
Voor andere ingrepen vaak wel, soms beperkt, afhankelijk van uw polis. Ik raad u aan om uw polisvoorwaarden grondig na te lezen.

Kan ik ziekteverlof krijgen?

Jazeker.
Voor puur esthetische ingrepen dient u dit best vooraf met uw werkgever overleggen.

Zijn er wachttijden?

Uiteraard doe ik mijn best om deze zo kort mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat uw ingreep ten vroegste enkele weken of maanden na uw consultatie kan plaatsvinden.

Wat is de rol van de huisarts?

Als vertrouwenspersoon kan uw huisarts u begeleiden zowel voor als na een ingreep. Belangrijke medische gegevens kan hij/zij doorgeven en zo nodig vooronderzoeken uitvoeren.
Indien er na een ingreep een probleem zou zijn, kan u uw huisarts contacteren. Hij/zij kan de ernst van het probleem onderzoeken en een behandeling instellen of met mij contact opnemen.