Behandelingen Borstvergroting

De grootte en de vorm van borsten wordt bepaald door leeftijd, erfelijkheid, hormonen, zwangerschap, borstvoeding en elasticiteit van de huid. Indien u kleine borsten heeft en u zich daar ongemakkelijk of onzeker over voelt, dan kan u kiezen voor een borstvergroting. Een blijvende en duidelijke borstvergroting kan u niet bekomen door oefeningen of crèmes. De meest efficiënte en veilige manier om uw borsten te vergroten, bestaat uit het inbrengen van zachte borstimplantaten (borstprothesen).
Borstvergroting is een frequent uitgevoerde en veilige chirurgische ingreep die vaak een grote emotionele last wegneemt. Hierbij is het belangrijk dat de borstvergroting een persoonlijke beslissing is die u voor uzelf neemt.

Ik streef steeds naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat, passend bij uw lichaam.

Voorbereiding

Tijdens de raadpleging bespreken we samen uitgebreid uw verwachtingen en wensen. Misschien wilt u niet alleen een grotere cupmaat maar ook de vorm of de ‘leegte’ aan de bovenzijde van de borsten corrigeren.
Na een onderzoek van uw borsten krijgt u informatie over de mogelijkheden, beperkingen, veiligheidsaspecten en mogelijke risico’s van een borstvergroting.
Samen met u zoek ik de meest geschikte ingreep en de juiste grootte en vorm van de implantaten, naargelang uw wensen en uw lichaamsbouw. Ik streef steeds naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat, passend bij uw lichaam.
Soms is een echografie of mammografie (röntgenopname van de borsten) nuttig, om zeker te zijn dat er geen borstklierproblemen bestaan.
Jonge meisjes raad ik aan een borstvergroting uit te stellen tot de borstontwikkeling volledig voltooid is, dus minstens tot hun 18 jaar.
Zie ook vragen en praktische info met meer informatie over de algemene voorbereiding van een ingreep

Veilige implantaten

Het inbrengen van zachte borstimplantaten is de meest betrouwbare manier om borsten te vergroten. De borsten voelen na de ingreep nog steeds vrij natuurlijk aan.
Borstimplantaten hebben een buitenwand in silicone en een vulling met een cohesieve (niet lekkende en vormbehoudende) siliconegel. Er bestaan zowel ronde implantaten, als anatomische of ‘druppelvormige’ implantaten.
Ik werk enkel met implantaten van superieure kwaliteit. Ze voldoen aan hogere en uiterst strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen en bieden een meer uitgebreide garantie. Elk implantaat wordt geleverd via onze apotheek, en alle gegevens zoals lotnummer en fabricatie worden geregistreerd en in het medische patiëntendossier bewaard.
Grondig wetenschappelijk onderzoek toont aan dat silicone implantaten zeer veilig zijn.

Over silicone implantaten bestaan veel misverstanden:

 • Na een borstvergroting heeft u geen verhoogde kans op het ontstaan van borstkanker.
 • Een verband met auto-immuun ziekten, aandoeningen van de gewrichten, algemene malaiseklachten ... werd nooit echt bewezen. Er is mogelijks wel een verband met ALCL, een uiterst zeldzaam type van lymfoom, dat kan optreden in het kapsel rondom elk vreemd lichaam zoals bijvoorbeeld een borstimplantaat. Het uit zich in een laattijdige plotse vochtophoping. Dit lymfoom is doorgaans weinig agressief en goed behandelbaar. Routine opsporing wordt niet aanbevolen. Bijkomende informatie kan u ook vinden op de website van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery.
 • Een borstonderzoek blijft perfect mogelijk: op een mammografie en echografie zijn zowel de implantaten als uw borstweefsel zichtbaar. Indien nodig kan een aanvullend MR-onderzoek bijkomende informatie geven.
 • Er is geen exacte uitspraak te doen over hoe lang implantaten meegaan. Ondanks de optimale kwaliteit van de gebruikte implantaten, zijn ze onderhevig aan slijtage waardoor het nodig kan zijn ze ooit te vervangen. Zolang er geen problemen vastgesteld worden, moet u de implantaten niet laten vervangen, zelfs niet na 10 of 15 jaar. Wanneer u twijfelt of ongerust bent, dan kan u best een echografisch onderzoek laten uitvoeren en een afspraak maken voor een raadpleging.

De ingreep

De huidinsnede voor de borstvergroting wordt gemaakt in de plooi onder de borst. De implantaten worden achter uw borstweefsel en meestal ook gedeeltelijk achter de borstspier (retropectoraal, dual-plane) geplaatst. In specifieke gevallen is het beter om de implantaten toch voor de borstspier (subglandulair) te plaatsen. Ik streef ernaar om de vorm van de borst zo natuurlijk mogelijk te houden.
Om de symmetrie tussen de linker en de rechter zijde te kunnen beoordelen, brengen we u op de operatietafel even in half-rechtopzittende houding.
De insneden sluit ik heel zorgvuldig af met fijne en onderhuidse hechtingen. Hierover komt een verband en een BH.
Drains worden bijna nooit aangebracht.
De ingreep duurt gemiddeld één tot twee uur en gebeurt onder algehele verdoving.
Voor uw comfort en veiligheid raden we vaak een opname met één overnachting aan.

Herstel

De borsten voelen de eerste twee tot drie dagen pijnlijk en gespannen aan. De pijn kan verzacht worden door pijnstillers.

Er is tijdelijk wat opzwelling en soms zijn er blauwe huidverkleuringen. Deze verdwijnen na een tweetal weken.

De tepels kunnen na de borstvergroting tijdelijk gevoeliger of minder gevoelig zijn. Dit normaliseert zich bijna altijd binnen enkele maanden.

Na een tweetal weken kan u terug gaan werken afhankelijk van het werk dat u uitvoert.

De eerste zes weken na de borstvergroting mag u niet op de zij of de buik gaan liggen en mag u niet sporten of zwaar tillen.

De borsten worden binnen enkele maanden opnieuw soepel en voelen opnieuw natuurlijk aan.

Borstvoeding blijft perfect mogelijk.

De littekens zijn erg fijn en vallen samen met de plooi onder de borst. Daardoor zullen ze na verloop van tijd bijna niet meer opvallen.

Indien u hoge koorts ontwikkelt of een zwelling plots sterk toeneemt of indien u om eender welke reden ongerust bent, neem dan contact op met mij of met het Imeldaziekenhuis. Er is steeds een plastisch chirurg bereikbaar.

Nazorg

Gewoonlijk zijn een tweetal raadplegingen voorzien kort na de ingreep.

Om een optimale littekenheling te bevorderen worden de littekens gedurende enkele weken met een kleefpleister bedekt.

Het aanbrengen van een voedende crème of een littekengel verzacht het litteken.

Gedurende 6 tot 12 maanden moet u de littekens afschermen van de zon.

Aandachtspunten en risico's

 • Absolute borstsymmetrie is nooit te garanderen.
 • Zelden is een tweede operatie nodig om een probleem zoals bijvoorbeeld een verschuiving van een implantaat te verhelpen.
 • Na de ingreep vormt uw lichaam binnenin altijd een dun bindweefsellaagje omheen de implantaten. Dit is het ‘kapsel’. Kapselcontractuur komt zelden voor: het kapsel verdikt in de maanden of jaren na de operatie en spant zich aan rondom het implantaat. Hierdoor wordt de borst stilaan wat harder en ronder. Kapselcontractuur vormt geen bedreiging voor uw gezondheid, maar het kan wel ongemak veroorzaken zodat een nieuwe operatie gewenst kan zijn.
 • Om het risico op silicone-lek zo goed mogelijk uit te sluiten, gebruik ik enkel implantaten gevuld met vaste cohesieve silicone-gel.
 • Vooral bij magere patiënten kan men soms lichtjes de randen van de implantaten onder de huid voelen of bewegingen zien bij het aanspannen van de borstspieren. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken.
 • Zoals bij elke ingreep is er een zeer klein risico op verwikkelingen zoals nabloeding, trombose, infectie, gevoelsstoornissen,slechte wondheling of littekenvorming. De narcose-risico’s zijn eveneens minimaal.
 • Verslapping van de huid van de borst kan het resultaat op langere termijn nadelig beïnvloeden.
 • De littekens zullen nooit helemaal verdwijnen, maar vervagen normalerwijze na verloop van tijd.

Lipofilling bij borstvergroting

Lipofilling is een techniek waarbij vetweefsel elders wordt weggenomen (liposuctie van buik, dijen, heupen) en na verwerking terug wordt ingespoten in de borsten.
Zelden kan lipofilling alleen gebruikt worden om een borstvergroting te bekomen. Het resultaat is minder voorspelbaar, en soms zijn meerdere ingrepen nodig, wat de kosten dan ook beïnvloedt.

Kosten, ziekte- en hospitalisatieverzekering

In principe wordt een borstvergroting niet vergoed door de ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering.
Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij een ernstige aangeboren afwijking, zal er tussenkomst zijn van de mutualiteit voor een borstvergroting. Ik geef u dan de aanvraag voor de adviserend arts van uw ziekenfonds mee.
Tijdens de raadpleging krijgt u informatie over de prijs en kosten van een borstvergroting.