Behandelingen Borstverkleining en -lifting

Te zware borsten kunnen huidirritatie, rug-, schouder- en nekpijn veroorzaken of hinderen tijdens het sporten of andere activiteiten. Doorhangende borsten kunnen het gevolg zijn van een zwaar borstvolume of van huidverslapping na een zwangerschap of sterk gewichtsverlies. Een borstverkleining of borstlifting kan een oplossing bieden.
Borstverkleining en borstlifting zijn veilige en betrouwbare chirurgische ingrepen die dikwijls een grote functionele, sociale en emotionele last wegnemen.

Borstverkleining en -lifting zijn veilige en betrouwbare chirurgische ingrepen die dikwijls een grote functionele, sociale en emotionele last wegnemen.

Voorbereiding

Tijdens de raadpleging bespreken we uitvoerig uw verwachtingen en wensen.
Na een onderzoek van uw borsten krijgt u informatie over de mogelijkheden, beperkingen, veiligheidsaspecten en mogelijke risico’s.
Aanvullend vraag ik soms om een mammografie (röntgenopname van de borsten), om zeker te zijn dat er geen borstklierproblemen bestaan.
Jonge meisjes raad ik aan te wachten tot wanneer de borstontwikkeling volledig voltooid is.
Indien u veel wenst te vermageren dan kan u de ingreep best uitstellen tot wanneer u het gewenste gewicht bereikt heeft en stabiel kan houden.
Plant u in de nabije toekomst een zwangerschap, dan kan u de ingreep best uitstellen tot na de zwangerschap.

Zie ook vragen en praktische info met meer informatie over de algemene voorbereiding van een ingreep.

De ingreep

Borstverkleining
Bij een borstverkleining wordt een deel van het borstweefsel verwijderd, en wordt de borst gelift en opnieuw tot een mooie vorm gemodelleerd.
Het tepelhof moet wat naar boven verplaatst worden: de tepel wordt hiervoor meestal niet volledig losgemaakt, maar enkel verschoven. Onderaan wordt de overtollige huid weggenomen. Ik sluit de wonden met zeer fijn en onderhuids hechtmateriaal.
Drains worden bijna nooit aangebracht.
De ingreep duurt drie tot vier uur en vindt altijd plaats onder algehele verdoving.

Borstlifting
Een borstversteviging of -lifting gebeurt gelijkaardig, maar er wordt geen of minder borstklierweefsel verwijderd.

U kan een borstlifting combineren met een borstvergroting. Tijdens de ingreep worden er dan borstimplantaten geplaatst.

Herstel

U verblijft één nacht na de operatie in het ziekenhuis.

Na een borstlifting en -verkleining treedt er een tijdelijke zwelling op en zijn blauwe huidverkleuringen merkbaar.

De eerste dagen voelen uw borsten lichtjes gespannen en gevoelig aan. Indien nodig, kan u de voorgeschreven pijnstillers innemen.

Het is belangrijk dat u voldoende rust gedurende de eerste week na de ingreep.

Gedurende 1 tot 2 weken kan u niet op de zij of de buik liggen.

De eerste 2 tot 3 weken beperkt u uw activiteiten best tot lichte inspanningen. Daarna kan u gewoonlijk terug gaan werken, afhankelijk van uw beroepsactiviteit.

Na een 6-tal weken mag u opnieuw sporten.

Indien u hoge koorts ontwikkelt of een zwelling plots sterk toeneemt of indien u om eender welke reden ongerust bent, neem dan contact op met mij of met het Imeldaziekenhuis. Er is steeds een plastisch chirurg bereikbaar.

Nazorg

Over het verband draagt u een voorgeschreven sportbeha die u de eerste 3 weken ook ’s nachts moet dragen.

Gewoonlijk zijn een tweetal raadplegingen voorzien kort na de ingreep.

Het duurt een zestal maanden eer de borsten mooi soepel worden en eventuele kleine huidplooitjes zijn weggetrokken.

Het aanbrengen van een voedende crème of een littekengel verzacht het litteken.

Gedurende 6 tot 12 maanden moet u de littekens afschermen van de zon.

Littekens

Er ontstaat een cirkelvormig litteken rond het tepelhof en een litteken in verticale richting tussen het tepelhof en de plooi onder de borst.

Een horizontaal litteken onderaan komt bijna nooit meer voor, enkel indien echt nodig.

Aanvankelijk zijn de littekens hard, roze en gevoelig, maar na enkele maanden worden ze zachter en bleker.

De littekens vervagen normalerwijze stilaan en zijn niet zichtbaar bij het dragen van een BH.

Aandachtspunten en risico's

  • De gevoeligheid van de tepels vermindert, meestal tijdelijk, maar soms blijvend.
  • Na de operatie kunnen de symmetrie en de vorm en de littekens van de borsten minder perfect zijn dan verwacht.
  • Zoals bij elke ingreep is er een zeer klein risico op verwikkelingen zoals nabloeding, infectie, slechte wondheling of littekenvorming, flebitis of embolen. De narcose-risico’s zijn eveneens minimaal.
  • De borsten kunnen opnieuw zwaarder worden door een gewichtstoename, bij zwangerschap of hormonale veranderingen.
  • Verslapping van de huid kan het resultaat op langere termijn nadelig beïnvloeden.
  • In een zeldzaam geval kan weefselverlies optreden of kunnen weefselverhardingen ontstaan die soms weggenomen moeten worden.
  • Na een borstverkleining of -lifting heeft u géén verhoogde kans op het ontstaan van borstkanker.
  • Een borstonderzoek en een mammografie blijven perfect mogelijk.
  • Het risico bestaat dat u na een borstverkleining geen borstvoeding meer kan geven.

Kosten, ziekte- en hospitalisatieverzekering

Indien de criteria van de Belgische ziekteverzekering van toepassing zijn op uw situatie, dan zal de adviserend arts van uw ziekenfonds een tussenkomst voor uw borstverkleining goedkeuren. Tijdens de raadpleging geef ik u de aanvraag voor de adviserend arts van uw ziekenfonds mee.
Of de hospitalisatieverzekering tussenkomt is afhankelijk van de voorwaarden beschreven in uw polis. Lees uw polis vooraf grondig na.

Er is geen tussenkomst van de ziekteverzekering en hospitalisatieverzekering in de kosten van een borstlifing of beperkte borstverkleining.
Tijdens de raadpleging krijgt u informatie over de prijs en kosten van een borstverkleining of borstlifting.