Behandelingen Oorcorrectie

Een oorcorrectie (= otoplastie) wordt voornamelijk uitgevoerd om ‘afstaande’ oren dichter tegen het hoofd te plaatsen uit esthetische of emotionele overwegingen. Alleen door een heelkundige ingreep kunnen we de stand van de oorschelpen verbeteren. Bij asymmetrie is soms enkel de correctie van één oor aangewezen.
Omdat we het groeiproces van het kraakbeen in de oorschelp niet mogen schaden, kan deze ingreep pas worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van (bijna) 6 jaar.

Via één huidinsnede achter het oor kan de stand en de vorm van het oorkraakbeen gecorrigeerd worden.

Voorbereiding

Gedurende de raadpleging wordt de vorm van de oorschelpen onderzocht en ontvangt u alle mogelijke informatie over de ingreep. Na de oorcorrectie moet u gedurende een drietal dagen een beschermend verband dragen. U plant deze ingreep daarom best in een (school)vakantie of voorzie enkele dagen werkverlet.

Zie ook vragen en praktische info met meer informatie over de algemene voorbereiding van een ingreep

De ingreep

De vorm van het oor wordt bepaald door het onderliggende kraakbeen. Meestal is één huidinsnede aan de achterzijde van het oor voldoende om het kraakbeen te her-‘sculpteren’. Met blijvende onderhuidse hechtingen zet ik de stand van het oor vast. De huidinsnede wordt gesloten met een doorlopende draad die enkele dagen later heel makkelijk verwijderd wordt op de raadpleging. Een oorcorrectie duurt gemiddeld een goed uur. Kinderen opereren we altijd onder een lichte algemene verdoving, volwassenen kunnen eventueel kiezen voor een plaatselijke verdoving. Er is geen overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk. Na een plaatselijke verdoving kan men onmiddellijk naar huis.

Herstel

Kinderen zullen na de eerste nacht meestal nog weinig pijn voelen, volwassenen kunnen echter nog enkele dagen pijnstillers nodig hebben.

Een verband beschermt de oren de eerste dagen na de ingreep en wordt een drietal dagen na de ingreep verwijderd.

Er kunnen enkele bloedvlekken verschijnen door het verband, dit is geen probleem.

Een beschermende haarband moet nog vier weken ‘s nachts gedragen worden.

Contactsporten moeten 4 tot 6 weken vermeden worden.

Indien u om eender welke reden ongerust bent, neem dan contact op met mij of met het Imeldaziekenhuis. Er is steeds een plastisch chirurg bereikbaar.

Risico's en goed om weten

  • Een oorcorrectie kan pas worden uitgevoerd bij kinderen vanaf (bijna) 6 jaar.
  • Oorcorrecties bij kinderen plannen we enkel in de zomervakantie.
  • Het litteken is normalerwijze zeer onopvallend.
  • Soms is er nog gedurende enkele weken een lichte ‘overgevoeligheid’ aan de oren, maar dit zal spontaan verdwijnen.
  • Absolute symmetrie is nooit te garanderen.
  • Soms wijzigt de vorm van het oor opnieuw in de weken of maanden na de ingreep.
  • Zelden is een tweede operatie nodig om bijvoorbeeld een ontsteking rond het inwendige hechtingsmateriaal te verhelpen.
  • Zoals bij elke ingreep is er een zeer klein risico op verwikkelingen zoals nabloeding, infectie, slechte wondheling of littekenvorming. De narcose-risico’s zijn eveneens minimaal.

Kosten, ziekte- en hospitalisatieverzekering

Het ziekenfonds voorziet bij duidelijke oorafwijkingen een tussenkomst in de kosten van een oorcorrectie.
Tijdens de raadpleging krijgt u informatie over de prijzen en alle kosten van een oorcorrectie.

Behandelingen Oorlelcorrectie

Een oorlelcorrectie corrigeert ‘doorgescheurde’ gaatjes, die veroorzaakt worden door het dragen van oorbellen.
Deze ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.
Het ziekenfonds voorziet geen tussenkomst.